4 SIDES SEALS

ทิชชู่เปียก ซองรีดขอบ 4 ด้าน

MARKETING WIPES

ทิชชู่เปียกรูปแบบใหม่ เพื่อการโปรโมท ซองรีดขอบ 4 ด้าน ทันสมัย เสริมภาพลักษณ์ให้ธุรกิจคุณ
“ IDEA FOR CARRYING YOUR MESSAGE”

DAILY WIPES

ทิชชู่เปียก รูปแบบใหม่ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน บรรจุซองเดี่ยว ไม่มีการปนเปื้อน ขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย มีหลากหลายสูตรเพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย

Contact Us

116 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000.