MULTIPLE WIPES

ทิชชู่เปียก หลายแผ่นต่อห่อ

MULTIPLE WIPES

ทิชชู่เปียก แบบหลายแผ่นต่อห่อ มีหลากหลายสูตรให้เลือก เช่น
   •ทิชชู่เปียกลดการสะสมของแบคทีเรีย (Antibacterial Wipes)
   •ทิชชู่เปียกน้ำเกลือ (Saline Wipes)
   •ทิชชู่เปียกสำหรับเด็ก (Baby Wipes)
   •และสูตรอื่นๆ

รับพัฒนาสูตรและรับผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยทีมนักวิจัย ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย

“We are Wipes Expert”

Antibacterial Wipes
(ทิชชู่เปียกลดการสะสมของแบคทีเรีย )

Saline Wipes
(ทิชชู่เปียกน้ำเกลือ)

Baby Wipes
(ทิชชู่เปียกสำหรับเด็ก)

customers’ requirements
(สูตรอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า)

Contact Us

116 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000.