DAILY WIPES

เดลี่ ไวพส์

DAILY WIPES

ทิชชู่เปียก สูตรสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน บรรจุซองเดี่ยว ไม่มีการปนเปื้อน ใช้เครื่องจักรผลิตมาตรฐานเดียวกับการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซองขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย มี 4 สูตรมาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย

มีหลากหลายสูตรให้เลือกตามความต้องการลูกค้า OEM (รับผลิตแบรนด์ลูกค้า)

Makeup Remover Wipes
(ทิชชู่เปียก สูตรลบเครื่องสำอาง)

Antibacterial Wipes
(ทิชชู่เปียก สูตรลดการสะสมแบคทีเรีย)

 

Baby Wipes
(ทิชชู่เปียก สูตรสำหรับทารกและเด็ก)

Feminine Wipes
(ทิชชู่เปียก สูตรทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นสตรี)

Contact Us

116 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000.